Fælles arbejdsdage udføres 1 gang årligt i august/september. Bestyrelsen fastsætter datoen.

Fælles arbejdsdage skal varsles senest 2 måneder før de fastsatte datoer.
Såfremt en fælles arbejdsdag aflyses f.eks. på grund af dårligt vejr eller lignende flyttes den til næstfølgende søndag.