234800Bankforbindelse: Nykredit, registreringsnummer 5479 konto 5809247

Bestyrelsen:

  • Formand, Henning Meldgaard Nielsen, Hedemøllevænget 3
  • Kasserer, Henrik Knudsen, Hedemøllevænget 13
  • Medlem, Klaus Olsen, Hedemølleparken 1
  • Medlem, Karin Kristensen, Hedemølleparken 25
  • Medlem, Per Mikkelsen, Hedemøllevænget 25

Suppleanter:

  • Rasmus Johansen, Hedemøllevænget 4

Revisorer:

  • Hanne Larsen, Hedemølleparken 10
  • Ole B. Jensen, Hedemøllevænget 23

Revisor suppleant

  • Mette Rasmussen, Hedemøllevænget 4

Udvalg:

Generalforsamlingen 2011 nedsatte et tagudvalg som skal fremkomme med langsigtet løsningsforslag for nyt tag.