234800Bankforbindelse: Nykredit, registreringsnummer 5479 konto 5809247

Bestyrelsen:
Jesper Jensen, P9
Lone Holst, P9
Johannes Hvilsom, V17
Jørgen Kristensen, P25
Beth jensen, V25

Suppleanter:
Sofie Dyrberg Stjernstrøm, P13

Revisorer:
Henrik Knudsen, V13
Magnus Wager, V15

Revisor suppleant
Anders Jensen, V7