234800Bankforbindelse: Nykredit, registreringsnummer 5479 konto 5809247

Bestyrelsen:

  • Formand, Kristin Hultgren, V19
  • Kasserer, Henrik Knudsen, V13
  • Medlem, Janne Bendix Christensen, V7
  • Medlem, Zia Ahmed, P27
  • Medlem, ørgen Kristensen, P25

Suppleanter:

  • Mette Elmann Johansen, V4

Revisorer:

  • Hanne Larsen, P10
  • Ole B. Jensen, V23

Revisor suppleant

  • Mette Elmann Johansen, V4