234800Bankforbindelse: Nykredit, registreringsnummer 5479 konto 5809247

Bestyrelsen:

  • Formand, Kristin Hultgren, V19
  • Kasserer, Mette Elmann Johansen, V4
  • Medlem, Johannes, V17
  • Medlem, Zia Ahmed, P27
  • Medlem, Jørgen Kristensen, P25

Suppleanter:

  • Julie, V17

Revisorer:

  • Henrik Knudsen, V13

Revisor suppleant

  • Anders Jensen, V7