Formand:
Kristin Hultgren, V19
hultgren03@yahoo.com

Kasser:
Mette Elmann Johansen, V4

Øvrige medlemmer:
Johannes Hvilson Larsen, V17
Zia Ahmed, P27
Jørgen Kristensen, P25

Suppleanter:
Julie, V17