Formand:
Jesper Jensen, P9

Kasser:
Mette Elmann Johansen, V4

Øvrige medlemmer:
Johannes Hvilsom Larsen, V17
Jørgen Kristensen, P25
Jonas Gyldhof, 

Suppleanter:
Beth jensen, V25
Laura Sofie Holmegaard, V26