Formand:
Henning Meldgaard Nielsen, Hedemøllevænget 3
Bestyrelsen@hedemoellen.dk

Kasser:
Henrik Knudsen, Hedemøllevænget 13

Øvrige medlemmer:
Per Mikkelsen, Hedemøllevænget 25
Klaus Olsen, Hedemølleparken 1
Karin Kristensen, Hedemølleparken 25

Suppleanter:
Rasmus Johansen, Hedemøllevænget 4
Susan Kristensen, Hedemøllevænget 2
Louise Larsen, Hedemølleparken 4