Formand:
Henning Meldgaard Nielsen, Hedemøllevænget 3
Bestyrelsen@hedemoellen.dk

Kasser:
Henrik Knudsen, Hedemøllevænget 13

Øvrige medlemmer:
Per Mikkelsen, Hedemøllevænget 25
Kristin Hultgren, Hedemøllevænget 19
Børge Thode Karlsen, Hedemølleparken 6

Suppleanter:
Janne Bendix Christensen, Hedemøllevænget 7