Tagudvalget består af følgende medlemmer:

Formand: Per Mikkelsen, Hedemøllevænget 25
Medlem: Klaus Olsen, Hedemølleparken 1
Medlem: Henrik Knudsen, Hedemøllevænget 13
Medlem: Jesper Jensen, Hedemølleparken 9
Medlem: Helle Raaberg, Hedemøllevænget 11
Medlem: Louise Larsen, Hedemølleparken 4

Der vil November 2018 blive udsendt et spørgeskema med henblik på at afklare hvilken fremtidig tagløsning grundejerforeningen skal arbejde hen imod.

Vi henstiller til, at man kontakter formanden eller ét medlem, hvis man har forslag, spørgsmål eller øvrige bemærkninger.