Det er bestyrelsens vurdering, at 2015-2016 har været endnu et godt år i foreningen.

Bestyrelsesarbejdet er forløbet godt. Bestyrelsen består af Henning (V3), der er formand, Henrik (V13) der er kasserer, Klaus (P1), Karin (P25) og Per (V25). Suppleanterne Rasmus (V4) og Jesper (P9) har deltaget i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmedlemmer og sup-pleanter, der er på valg ved generalforsamlingen i 2016 genopstiller alle.

Foreningen kommer ud af året med et overskud på godt 17.000,- kr., og foreningen har fortsat en god økonomi. Kontingentet for 2015-2016 blev sat ned til kr. 3.800 kr., og det er bestyrelsens vurdering, at det er muligt at fastholde dette kontingent for 2016-2017.

Foreningen har en aftale med Roskilde Ejendomsservice om vedligeholdelse af de grønne områder og om snerydning og saltning. Bestyrelsen er meget glade for samarbejdet med Roskilde Ejendomsservice, og de indkøbte ydelser holder sig inden for det budgetlagte beløb – selvom der var meget kraftigt snefald i december. Bestyrelsen anbefaler, at samarbejdet med Roskilde Ejendomsservice fortsættes.

Vi har i 2015 fået lagt ny asfalt, og det var påtrængende, da der i adskillige år kun er foretaget nødtørftige lapninger. Arbejdet har kostet 270.000,- kr., og det har holdt sig inden for det afsatte beløb. Det er bestyrelsens holdning, at foreningen løbende skal indbetale til vejfonden, så vi har råd til at lægge ny asfalt, når det bliver nødvendigt om mange år. Bestyrelsen foreslår, at vi indbetaler 300,- kr. pr. parcel.

Der blev på generalforsamlingen i 2015 nedsat et udvalg, som skulle undersøge muligheder vedr. YouSee. Udvalget har bestået af Klaus (P1), Jesper (P9) og Anja (P17). Anja har desværre måtte trække sig. Udvalget har konstateret, at der ikke er stor interesse fra leverandør-side i forhold til at indgå en aftale med en forening, der er så lille som Hedemøllen. Udvalget har imidlertid forhandlet med YouSee, og vi har fået et tilbud på en ny aftale (24 måneders binding og 12 måneders opsigelse) jfr. nedenfor:

Nuværende aftale

kr. pr. måned

Tilbud

kr. pr. måned

Grundpakke171169
Lille tillægspakke210180
Tillægspakke307290

Der er tilknyttet Mobil aftale og foreningsrabat på bredbånd – brochurer vil ligge på hjemmesiden

Foreningen har nedsat et tagudvalg. Per vil give en kort orienteret om arbejdet på Generalforsamlingen.

Vi har afholdt arbejdsweekend i efteråret 2015. Fremmødet var ikke helt så godt som i 2014, men vi fik lavet det nødvendige arbejde, og vi havde en hyggelig eftermiddag/aften med mad fra stenovnen. Vi vil meget gerne opfordre alle beboere til at hjælpe ved de kommende arbejdsweekender.

Sidste år fik foreningen ny hjemmeside www.hedemoellen.dk. Den er blevet opdateret i februar-marts 2016. Input til hjemmesiden kan indleveres til Rasmus (V4).

 

På bestyrelsens vegne, Henning (V3)

Dokumenter

Hent mobil aftale – klik her

Hent foreningsbredbånd – klik her

Bestyrelsens beretning, 2015-2016