Grundejerforeningen i Grundejerforeningen Hedemøllen

Mødet bliver afholdt fredag den 18. marts 2016 kl. 19:30, lokale 45, Hedegårdenes Skole.

Dagsorden ifølge omdelt materiale.

 

Vel mødt.

Generalforsamling 2016