Grundejerforeningen har besluttet på generalforsamlingen, at det er beboernes eget ansvar, at sørge for vedligeholdelse af områdets fælles bede.

Vedligeholdelsen omfatter:

  • Fjerne skrald på fællesarealet – vej som i bede.
  • Feje langs egen parcels fortovskant og vejens kant ud for på modsatte side.
  • Fjernelse af ukrudt.
  • Beskære og klippe samt øvrig vedligeholdelse af træer, planter og buske.På oversigten over fællesområdet ses det, hvilket bed du og øvrige naboer skal ordne. Som udgangspunkt er bedene fordelt ud fra ens egen parcel.

Hedemøllevænget

Hedemøllevænget

Hedemølleparken

Hedemølleparken