Snerydningen foretages af Roskilde Ejendomsservice A/S.

Udkald til rydning og saltning sker efter anvisning fra Vejdirektoratet. Dog kan der forekomme undtagelser hvis firmaet antager at der ikke behøves saltning, så vi derved undgår unødig saltning.

Aftalen omfatter:

  • Snerydning inkl. saltning af veje og grundejerforeningens fortove
  • Snerydning inkl. saltning af fortove mod Bymarken/Dommervænget samt private stier i bebyggelsen
  • Området ryddes/saltes inden kl. 07 på hverdage og kl. 08 i weekender/helligdage, dog starter rydning først efter snefald
  • Der ryddes og saltes ikke fra 31/12 kl. 18 til 1/1 kl. 05.00